Keď práve nepoľujeme,
na
poľovačku myslíme

Skoro 11 000 hektárov nádhernej slovenskej prírody, statná zver, čistý vzduch, pokoj a nekonečné možnosti poľovania – toto všetko ponúka náš rozsiahly poľovný revír, v ktorom čaká aj na vás vaša exkluzívna poplatková poľovačka.

Naša Vízia

Trvalo udržateľný kvalitný genofond trofejovej zveri
Správna selekcia nielen trofejovej zveri
Trofejovo a bodovo silné hodnotné jedince

Poľovačka na kvalitné trofejové jedince

Všetkých 5 revírov – Chyžište, Ladzany, Medovarce, Sebechleby a Bažantnica – sa môže pochváliť naozaj dostatočným priestorom na dokonalú poľovačku. Nachádzajú sa v srdci voľnej prírody a spadajú pod jeleniu a srnčiu oblasť, no nájdete v nich aj bohaté zastúpenie muflónov, danielov, či diviakov

Vďaka prakticky nedotknutej prírode sú tu pre zvieratá vytvorené dokonalé podmienky, na čom si zakladáme. Dôkazom našej citlivej práce sú aj chránené druhy, ktoré môžete v našom revíri postretnúť – mačka divá, medveď hnedý, rys ostrovid či vlk dravý. Skúseným poľovníkom a amatérskym milovníkom poľovníctva chceme dlhodobo ponúkať poplatkové poľovačky na trofejovo a bodovo hodnotné jedince. 

Preto sa snažíme o trvalo udržateľný kvalitný genofond trofejovej zveri. Poľovať u nás môžete posliedkou a pochôdzkou v kombinácii s lovom z posedu.

Poľovný revír a príroda, ktorá vás nadchne

Každý jeden kúsok nášho revíru je niečím výnimočný, no spravidla v ňom nájdete zastúpenie všetkých druhov zveri. Revír sa skladá z lesných pozemkov, poľnohospodárskych pozemkov (lúky, pasienky, polia) a vodných plôch. 

Jedná sa poväčšine o lesy listnatých drevín, pričom hlavnými drevinami sú dub a buk. Z hľadiska náročnosti sú to revíry stredne náročné s bočnými dolinami, ktorými vedú poľovnícke chodníky, zatiaľ čo hlavnými dolinami vedú tvrdé, spevnené lesné cesty.

U nás nájdete

0 %
lesnatosť
0 %
poľnohospodárske pozemky, lúky a pasienky
0 %
vodné plochy

Poľovnícke desatoro

1.

1.

Buď vždy za každých okolností poľovníkom tak, ako zákon, predpisy a poľovnícke zvyky prikazujú, tak ako si v nich poučený a vychovávaný.

2.

2.

K zveri sa chovaj šetrne, chovaj ju a chráň.

3.

3.

Upravuj stavy zveri, dravú zver zbytočne nestrieľaj, keďže je v značnej miere užitočná.

4.

4.

Pamätaj, že príroda nie je strelnica, strieľaj len na to, čo bezpečne rozoznáš.

5.

5.

Voči pytliakom, neprajníkom a škodcom prírody nebuď zhovievavý. Buď však opatrný.

6.

6.

Svoju poľovnícku česť neber na ľahkú váhu, tú si vždy všade chráň a bráň.

7.

7.

Hovor len našou krásnou poľovníckou vravou, pretože ona je neodmysliteľným odkazom našich poľovníckych predkov.

8.

8.

Zachovávaj naše dobré poľovnícke zvyky a tradície. Je to nie len tvoje právo, ale aj povinnosť.

9.

9.

Psa svojho miluj nadovšetko, lebo Ti je najlepším pomocníkom a verným priateľom.

10.

10.

Vždy a za všetkých okolností pri výkone práva poľovníctva nech ti je patrón Sv. Hubert tvojim ochrancom.

Navštívte nás aj vy a vychutnajte si nezabudnuteľné poľovnícke zážitky.

LOVU ZDAR